ماهی راشگو

ماهی راشگو

1393/6/26

نام نویسنده کاربر پشتیبانی

ماهی مرغوب جنوب است که گوشت سفید و نرم، و ضایعات کمی دارد و به هر روشی می توان آن را پخت. راشکو را برای قلیه‌ماهی هم استفاده می‌کنند.

تگ ها