ماهی کفال

ماهی کفال

1393/6/26

نام نویسنده کاربر پشتیبانی

 این ماهی دوکی شکل، گوشت سفید اما سفتی دارد و اصالتا روسی است. شمالی‌ها اغلب نوع “دودی” و “شور” آن را مصرف می‌کنند. سرخ شده و کبابی کفال را هم با نارنج و لیمو میل می‌کنند.

تگ ها