ماهی حلوا سفید

ماهی حلوا سفید

1393/6/26

نام نویسنده کاربر پشتیبانی

فلس دارد، اما با یک دست کشیدن، تمیز می‌شود. جنوبی‌ها به‌ آن “زبیده” به معنای برگزیده می‌گویند. “حلوا” را اغلب به صورت شکم خالی در روغن سرخ می‌کنند و سر سفره می‌آورند. ماهی حلوا سیاه، گوشت سفت‌تری دارد، اما مزه‌اش همان است.

تگ ها