• درباره ما

    درباره ما 1393/6/18

    در سال 1385 بر آن شدیم تا با بکارگیری ماشین آلات پیشـرفته روز دنـیا و نــیروهــای متخصص تولـــید کنســـــرو...